1. Ewangelia II Niedzieli Adwentu A – 04.12.2016 r.

  Ewangelia św. Mateusza 3,1-12

  Ewangelia św. Mateusza 3,1-12

  W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. (more…)

 2. Msze Święte dla niesłyszących w parafii św. Aleksandra

  sw-aleksanderMsza św. w niedziele o godz. 10.00 w kościele dolnym. Po Mszy św. możliwość spotkania w „Betanii”.

  Spowiedź w niedziele o godz. 9.30

  Spotkania w duszpasterstwie głuchoniemych:

  • dorośli we wtorek o godz. 16.30
  • młodzież w poniedziałek o godz. 18.30

  Zapraszamy serdecznie na spotkania duszpasterstwa głuchoniemych w parafii św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży na ul. Książęcej 21.

  W I niedziele miesiąca – Msze św. w parafii św.  Anny w Grodzisku Mazowieckim o godz. 15.00 ( w kaplicy Domu Parafialnego).

  W III niedziele miesiąca – Msze św. w parafii św. Floriana w Brwinowie o godz. 15.00 (w kaplicy Domu Parafialnego)

   

 3. Sakrament Małżeństwa

  sakrament-malzenstwaW sprawie zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do Duszpasterstwa Głuchych na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (datę ślubu można ustalić wcześniej). Duszpasterz zaprasza w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 w kościele św. Aleksandra w Warszawie na pl. Trzech Krzyży lub do kancelarii przy ul. Książęcej 21 – we wtorki w godz. 16.30 – 18.30 lub w czwartek w godz. 16.30 – 18.30.
  Umówić się można przez formularz kontaktowy lub pod adresem: kontakt@wiaraglusi.pl
  Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:
  Aby narzeczeni byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w:
  • Kursie przedmałżeńskim
  • Poradni Życia Rodzinnego
  W Duszpasterstwie istnieje możliwość odbycia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.
  Dokumenty wymagane do spisania protokołu przedmałżeńskiego:
  1. Zgoda (substytucja) na zawarcie małżeństwa w tutejszym kościele z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.
  2. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego. Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło.
  Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 3 miesiące przed datą ślubu.
  3. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egz., które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 3 miesiącach.